IPT system s.r.o. - IPT system, sanace, sanace staveb

IPT system s.r.o.
Email: info@iptsystem.cz
Mobil: Michal Řehulka 777 251 522 prodej, technická podpora
Web: www.iptsystem.cz
Dotazy: Vyplňte formulář, zavoláme zpět.

Vítejte na našich stránkách - IPT system, sanace staveb

Naše společnost se zabývá výrobou a prodejem patentovaného hydroizolačního systému IPT, který je na českém trhu již 10 let a bylo jím úspěšně sanováno více než 1000 objektů. Účinnost systému IPT spočívá ve vytvoření souvislé provětrávané vzduchové dutiny, pomocí níž je veškerá vlhkost odvedena mimo objekt. Základním prvkem systému jsou izolační provětrávané tvarovky, které mohou být použity jednak ve skladbě podlah, ale také jako svislá hydroizolace podpovrchových částí obvodového zdiva. Systém IPT lze kombinovat s kteroukoliv jinou sanační metodou při sanaci vlhkých staveb, avšak je také využíván u novostaveb jako prevence zavlhnutí. Díky své šetrnosti je také často využíván památkáři při sanacích historických budov.

ipt system, sanace staveb

Použití IPT systému přináší hned několik výhod.

Izolační provětrávané tvarovky IPT jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), který je 100% vodonepropustný a parotěsný. Dochází tak k oddělení zemní vlhkosti od konstrukce.
Díky vytvoření souvislé provětrávané dutiny a vhodnému umístění nádechových a výdechových otvorů dochází v dutině k cirkulaci vzduchu. Ten poté přebírá difundovanou vlhkost z podzákladí a odvádí ji mimo objekt.
Díky jednoduchosti systému IPT, dostatečným rozměrům tvarovek a jejich nízké hmotnosti je montáž velice snadná a zvládnutelná svépomocí. Lemy tvarovek lze velice snadno a rychle spojit pomocí průmyslové sešívačky, což umožňuje rychlý postup prací.
Dostatečná tloušťka a materiál izolačních provětrávaných tvarovek IPT zaručují jejich odolnost proti běžnému mechanickému namáhání a proti agresivním látkám v podzemní vodě. Jejich životnost je tak minimálně 50 let.
Při výrobě izolačních provětrávaných tvarovek IPT nevznikají nebezpečné látky, které by poškozovaly životní prostředí. Při výrobě se používá recyklát, čímž se šetří přírodní zdroje. Použitý materiál (HDPE) je navíc šetrný k životnímu prostředí.
Materiál izolačních provětrávaných tvarovek IPT je schopen odolat střední radonové zátěži. Vhodným návrhem systému dojde k odvětrání nahromaděného radonu spolu s vlhkostí. IPT tvarovky lze proto použít jako účinný doplněk k ochraně stavby proti radonu z podloží.
TOPWEBY - webhosting, domény, tvorba www